Rij test

  1. Home
  2. |
  3. Rij test

Welkom bij rijschool Kroon in Almere. Met een rij test beoordeelt het CBR of u op een veilige/verantwoorde manier aan het verkeer kunt deelnemen. En of u een auto goed kunt bedienen en besturen. Lukt dit niet? Dan zal onze deskundige samen met u onderzoeken of uw beperking gecompenseerd kan worden door een (rijles), door technische aanpassingen aan uw voertuig of door een orthopedisch hulpmiddel. Een rij test is niet hetzelfde als een praktijkexamen. Een arts van het CBR bekijkt op basis van uw gezondheidsverklaring en het rapport van de medisch specialist of een rij test nodig is. Is dat het geval? Dan krijgt u hiervoor een uitnodiging, daarin staat of u de test doet in uw eigen voertuig of in een lesvoertuig. Zonder rij test kunnen we niet beslissen of u rijexamen mag doen of dat uw uw rijbewijs kunt verlengen. Wie neemt de rij test af? Een deskundige van het CBR. Deze is gespecialiseerd om te beoordelen of u ondanks een beperking in staat bent om veilig te kunnen rijden. Meld jezelf aan.

Menu